Nasze miasto

www.gdansk.pl

Obecnie gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Statystyki


Wizyt dzisiaj:39
Wizyt wczoraj:53
Wizyt w tym miesiącu:259
Wizyt całkowicie:73953
ZAMIERZENIA WYCH. - DYDAKTYCZNE

 

 ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE „ODKRYWCY”  

Cykle tematyczne: Zgoda wszystkim potrzebna
Zawsze pamiętam o babci i dziadku 
• uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów;
• doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych;
• budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej;
• rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych;
• wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny;
• rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych;
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowanie dialogu, rozmowy;
• kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych;
• rozwijanie zainteresowania i praktykowania elementów kultury – aktywny udział dzieci i nauczycieli w Przedszkolnym Balu Karnawałowym 
• rozwijanie umiejętności odgrywania ról w zabawach parateatralnych (posługiwanie się mogą, mimiką, gestem, ruchem) – ćwiczenia dramowe, aktywny udział wszystkich dzieci w przedstawieniu dla Babci i Dziadka;
• rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat (budowanie pełnych zdań, wypowiedzi);
• dalsze rozwijanie umiejętności potrzebnych do nauki pisania, czytania;
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności matematycznych;
• dalsze rozwijanie umiejętności świadomego organizowania swobodnego czasu na placu
przedszkolnym z zachowaniem przez dzieci zasad bezpieczeństwa;
• dalsze rozwijanie czynności samoobsługowych (np. ubieranie odzieży wierzchniej w tym elementów zimowych: czapki, szaliki), nawyków higienicznych (codzienne, dwukrotne szczotkowanie zębów) i kulturalnych (np. zachowanie przy stole przy posiłku).